Spadek podlegający opodatkowaniu – prawnik radzi

notariusz notariusz toruń usługi notarialne
Najem okazjonalny – poświadczenie u notariusza
Kwiecień 16, 2017
filmowanie z powietrza filmowanie z drona filmowanie dronem firma
Kompleksowe usługi filmowania z powietrza
Kwiecień 20, 2017

Spadek podlegający opodatkowaniu – prawnik radzi

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

Jakie opłaty obowiązują osoby, które otrzymały spadek?

Po odejściu członka rodziny, np. żony bądź matki, zazwyczaj zyskujemy spadek. W niektórych sytuacjach niezmiernie cieszy on osoby dziedziczące, bowiem wiąże się ze sporymi dochodami. Wówczas powinniśmy bezwzględnie opłacić podatek do urzędu skarbowego, ponieważ wspomnianą sytuację określa ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Trzeba mieć na uwadze, że można otrzymać nie tylko środki pieniężne i wszelkie nieruchomości, lecz także długi. W przypadku kiedy krewny nie ureguluje ich podczas swojego życia, wówczas przechodzą na następnych członków rodziny. Można się przed tym naturalnie uchronić, m. in. wyrzekając się spadku przyjmując odpowiednią umowę. Trzeba udać się do profesjonalnego prawnika, który wyłoży nam sekrety prawa i zasugeruje, w jaki sposób mamy działać.

Jakie dobra są opodatkowane?

Przedmiotem opodatkowania są przykładowo: spadkobranie tradycyjne, nabywanie spadku na mocy testamentu, zachowek (w przypadku kiedy spadkobierca był pominięty w testamencie), depozyty pozostawione na koncie w banku (w takim przypadku zmarły rodzic lub małżonek musi obowiązkowo złożyć tzw. dyspozycję w przypadku śmierci), fundusze inwestycyjne, a także pełny kapitał ulokowany w innym kraju (lecz w tym miejscu w trakcie otwarcia spadku spadkobierca musi obligatoryjnie posiadać obywatelstwo RP albo być polskim podatnikiem).

Powinniśmy opłacić także podatek wtedy, kiedy uprawomocni się postanowienie sądu w sprawie spadku. Mówiąc inaczej, jeśli sąd przypieczętuje nabycie spadku. Jeżeli zatrudniamy w rzeczonej kwestii adwokata, to on powinien nam dostarczyć rozporządzenie sądu. Podobnie jest wówczas, kiedy akt notarialny dokumentujący dziedziczenie zostanie zarejestrowany.

Czy są jakieś kwoty wolne od podatku?

Jest wiele okoliczności, w których nie musimy opłacać podatku od dziedziczenia czy darowizny. W kodeksach charakteryzuje się trzy sekcje podatkowe. Do pierwszej zalicza się najbliższa rodzina: żona, synowa czy teściowie. Do drugiej należą wnuki siostry, ciotki bądź małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczają się kolejni nabywcy spuścizny. Stawki wolne od podatku są wprowadzane zgodnie z grupą, do której należy dziedzic. Dla pierwszej grupy jest to stawka orientacyjnie 10.000 zł, dla drugiej – powyżej 7.000 zł, a dla trzeciej – prawie 5.000 zł. W sytuacji, jeśli wartość spadku wcale nie przewyższy podanych powyżej kwot, w ogóle nie trzeba kierować dodatkowych formularzy do urzędu skarbowego.

Natomiast, jeżeli uzyskamy spadek, jakiego wartość jest o wiele wyższa niżeli suma nieopodatkowana, wtedy musimy złożyć zeznanie podatkowe. Musimy zrobić to w urzędzie mieszczącym się w rejonie zamieszkania następcy w ciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się werdyktu sądu. W następnej kolejności otrzymamy opinię urzędu o wielkości podatku, który należy uiścić w przeciągu dwóch tygodni. Podatek waha się w obszarze od kilku do kilkunastu procent i jest uzależniony od przynależności do określonej grupy podatkowej.

Jeśli nie chcemy odziedziczyć spadku…

Jednomyślnie z prawem każdy dziedzic posiada możliwość zaniechania otrzymania spadku, np. w przypadku, jeśli po zmarłym małżonku zostają jakiekolwiek nieuregulowane wierzytelności. Na podstawie kodeksu cywilnego (art. 1048) dziedzic w niektórych przypadkach może przyjąć ugodę z przyszłym spadkodawcą, w której odstępuje od dziedziczenia. Wspomnianą deklarację musimy przyjąć przed otwarciem spadku i jest ona wykonywana w razie śmierci testatora. Deklarację musimy obowiązkowo zalegalizować u rejenta, ponieważ w innym przypadku nie będzie miała mocy prawnej.

Trzeba pamiętać, że pierwszym z kluczowych rezultatów rezygnacji z dziedziczenia jest pełne odrzucenie z dziedzictwa dzieci, wnuków i pozostałych bliskich. Nie można także w takiej sytuacji uzyskać zachowku.

Po wyrzeczeniu się dziedziczenia mamy możliwość wnosić o odtworzenie tegoż prawa w dwóch okolicznościach:

1. Testator umieszcza nas w testamencie – tutaj wcale nie chodzi o dziedziczenie z mocy ustawy, tylko o dziedziczenie z ramienia testamentu.

2. Mamy możliwość iść znowu do notariusza i zaaprobować umowę o odtworzenie prawa do spadku.

Czym jest zachowek i kto może go dostać?

Każdy z nas ma zezwolenie do spisania testamentu oraz odłączenia z niego niektórych krewnych, np. tych, którzy co najmniej kilka lat nie interesowali się naszym losem. Poza tym jedyną osobą włączoną do testamentu jest ktoś spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, współmałżonkom oraz rodzicom, którzy:

  • Krótko mówiąc nie są w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Nie wyrzekli się majątku
  • Nie poddali w wątpliwość majątku
  • Nie zostali ocenieni za nieetycznych
  • W przypadku małżonka – jeśli nie doszło do rozpadu pożycia z winy możliwego dziedzica

Jeżeli zainteresował Cię niniejszy tekst, kliknij w odnośnik obok – www.prawnik-torun.net – a wynajdziesz o wiele więcej informacji, przykładowo porady prawne.

Komentarze są wyłączone.