Czym zajmuje się notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg dla każdego
Marzec 22, 2017

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest pracą wymagającą dokładności i wszechstronnej znajomości prawa. Głównym celem każdego notariusza jest chronienie interesów prawnych, oraz przeciwdziałanie występowaniu sporów na tle przeróżnych działań między ludźmi. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, dbając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak powszechnych zajęć jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi kwestiami, takimi jak chociażby magazynowanie pieniędzy. Spora liczba z nas zapewne uważa, że kancelaria notarialna to biuro z bogato wyposażonymi regałami i mahoniowym biurkiem za którym czeka na nas kompetentna Pani Notariusz. Obecnie taki wygląd biura notarialnego jest już historią, bowiem co raz większa liczba notariuszy dokonuje czynności notarialnych na komputerach, zapisując wszelkie akta i umowy w pamięci cyfrowej. Istotnie, notariusze to niezwykle nowocześni funkcjonariusze, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu sprzedaż domu.

W dalszej części artykułu otrzymasz informacje o tym jakie role pełni każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Notariusz – zawód, jakich mało

W zamierzchłych czasach notariusz zwany był regentem. Jednostka ta zobowiązana była do wykonywania władzy za króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Oczywiście obecnie notariusze zajmują się czymś kompletnie odmiennym, jednakże część ich obowiązków jest bezpośrednio powiązana z działalnością państwa. Choćby spisywanie aktów notarialnych potwierdzających własność danej nieruchomości.

Co trzeba uczynić, aby stać się notariuszem z krwi i kości. Jest to stosunkowo skomplikowany proces, aczkolwiek w każdym roku dużo osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto pragnie zostać notariuszem powinien na starcie odbyć studia na kierunku prawo. Następnym wymogiem jest zrealizowanie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się oficjalnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po zakończonej aplikacji, konkretna osoba zostaje powołana notariuszem przez właściwego ministra, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość uważa, funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają jednak z zespołu praw publicznych, na przykład z szczegółowej ochrony osobistej. Poszczególny aspekt funkcjonowania notariusza jest uregulowany w ustawie prawo o notariacie. Dobrze jest podkreślić, że pensja notariusza jest określona prawnie. Jest to taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest dokładnie opisana w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie może realizować innych czynności, niż te opisane w powyższej regulacji. Spis zadań notariusza jest ścisły, więc łatwo jest zweryfikować czym dokładnie zajmują się jednostki sprawujące taki urząd.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt formalny, który może być zrealizowany jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, bowiem zatwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie konkretnych czynności prawnych. Pewne uchwały narzucają formę aktu notarialnego dla ważności określonych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na skopiowanych wersjach jednego dokumentu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na oddaniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej pewne skutki prawne. Takie zlecenie przydaje się podczas rozwiązywania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu zatwierdza zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest operacją, którą sporządza notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Bodźcem do wykonania protestu może być odrzucenie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz składuje nie tylko papiery prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy zdefiniowane w konkretnych przepisach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – odpis jest przeważnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w taki sposób zatwierdza, że kopia materiału jest tożsama z jego pierwowzorem.
  • Opracowywanie aktów prawnych – notariusz na żądanie strony jest zobligowany do stworzenia konkretnego aktu prawnego.

Jak za pewne zauważyliście działalność notariusza nie jest wcale taka banalna. To od jego osoby zależy pomyślne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Ponosi on sporą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest w głównej mierze przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Obok wcześniej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu pozostałych mniejszych działań opisanych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli poszukujesz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej odnajdziesz najbardziej kluczowe informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.