Kancelaria notarialna – co w niej załatwimy?

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny stemplowany
Styczeń 23, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W kraju nad Wisłą zatrudnienie się w kancelarii notarialnej jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, gdyż bynajmniej nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się popularnie zwykło mówić – jednostką, której mogą zaufać komórki społeczne, ale również kimś, kto idealnie rozeznaje się w zawiłościach prawa. Notariusz powinien dbać o interesy swoich Partnerów i dbać o nich najlepiej jak potrafi. Pierwsze zagadnienie – jakie zagadnienia możemy powierzyć notariuszowi i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jak wynika z legendy – notariat w Polsce miał pojawić się w XII stuleciu, o czym mają świadczyć nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został opracowany przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty ukazywały się nieprzerwanie po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozwijał się przede wszystkim w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Zakonem Krzyżackim procesy obligujące do przygotowania rzetelnych dokumentów i pozostałych poświadczeń notarialnych. Równolegle w tamtych czasach obowiązywały już statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat znacząco rozkwitł, a bardzo ważną rolę odgrywał również podczas zaborów, tj. w czasie 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Odkąd Polska wróciła na mapy świata, upłynęło piętnaście lat nim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, lecz II wojna światowa i czasy powojenne sprawnie przeszkadzały w jego dobrym rozwoju. W czasach PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, na przykład redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Niejednokrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do notariuszy, których obecnie w naszym kraju jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz przede wszystkim, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz to funkcjonariusz publiczny, którego najważniejszym celem stało się dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i m.in. z tego powodu w czasie realizacji powierzonego zadania powinien być nadzwyczaj sumienny oraz precyzyjny. Pracownik notarialny to przy okazji podmiot, któremu Kontrahenci zawierzają ich sekrety oraz problemy , tak więc jedną z wyróżniających cech, którą winna nam zagwarantować dobra kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, lecz warto wybadać, czy notariusz, któremu zamierzamy zlecić niebagatelne dla nas sprawy, ma systematycznie uzupełnianą, fachową wiedzę. Sprawdźmy także, czy kancelaria notarialna zapewnia Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez stresu umieścimy ważne dokumenty, gotówkę i papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – jakie dokumenty trzeba dostarczyć oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Bez tego się nie obejdziemy, gdyż przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Odczuwalnie więcej istotnych zaświadczeń winien do kancelarii notarialnej przysłać ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. W przypadku kupującego, będzie to dość krótka lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument tożsamości, NIP i niekiedy poświadczenia z banku, dokumentujące wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego relatywnie dużo, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najbardziej kluczowych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one przejrzyste i przyswajalne dla analizowanych podmiotów. Dopilnowanie, aby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.