Akty notarialne

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Sporządzanie testamentu

Sporządzenie testamentu ma na celu oddanie osiągniętego majątku jako następstwo śmierci. Testament jest pismem urzędowym, wewnątrz którego spisuje się konkretne osoby, które dostaną spadek. Żeby testament był pełnomocny musi wypełnić parę wymogów zawartych w prawie spadkowym. Głównie osoba pragnąca przygotować testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz przygotować go osobiście przy całkowitej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w dniu otwarcia spadku, to jest po śmierci spadkodawcy. Wcześniej podzielnie majątku na podstawie testamentu jest niewykonalne. Według prawa testator może spisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich należy spełniać pewne wytyczne.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy spadkodawca musi spisać pełną treść testamentu odręcznie oraz opatrzyć go pełną datą i podpisem. Bardzo ważne jest, żeby z treści dokładnie dało się wnioskować, komu oddany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeśli np. zostanie podzielony pomiędzy większą liczbę osób. W tej formie wykluczony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go zazwyczaj jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że bezpieczniej jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zadba o poprawność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są zwykle kwestionowane, kiedy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Spisanie testamentu u notariusza gwarantuje, że dokument będzie poprawny . Przygotowuje się go w gronie dwóch świadków, którzy tak jak testator i notariusz zostawiają podpisy potwierdzające sporządzenie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest również protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wówczas, kiedy istnieje prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Tyczy się to sytuacji wyjątkowych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. W tej formie testament może być przygotowany w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi być spisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament będzie nieobowiązujący jeśli testator spisze go pod przymusem lub w wyniku błędu, czyli jeśli nie zostanie stworzony świadomie oraz z w własnej woli. Co więcej testament dotyczy woli tylko jednej osoby, ze względu na to nie może być spisany przykładowo przez małżonków wspólnie.

Sporządzenie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej daje korzyści

Notariusz ma za zadanie odmówić spisania testamentu jeżeli tylko nie jest pewien, czy testator spisuje go pod przymusem lub nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości, poza podstawową zaletą – pewnością, że spisany u notariusza testament jest zgodny według prawa oraz pełnomocny, wyróżniamy także inne zyski wynikające ze sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza stworzenie testamentu nie powinno być trudne, a do tego jego postanowienia będą czytelne oraz nie pozostawią wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do podważenia w momencie konfliktów pomiędzy spadkobiercami albo pozostałymi osobami, które nie będą uwzględnione w testamencie.

Co więcej, warto pamiętać, że wszelkie dokumenty przygotowane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają tylko odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis się zniszczy lub zaginie, bez większych trudności można poprosić o kolejny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza umożliwia także umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba w ogóle spisała testament jest ukryta do końca jej życia. Rejestr pomaga odkryć miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, dobrowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując ten zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a nawet gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, żeby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis będzie nieważny.

W jaki sposób odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem będzie ten sporządzony jako ostatni, ze względu na to najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W aktualnym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeśli zabraknie tego wskazania aktualny testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub odebranie mu cech, które wskazują jego ważność. Testament może być unieważniony w całości lub tylko częściowo.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.